Det har kommit en dryg decimeter snö och försätter snöa & blåsa, först röjs och hålls vägarna farbara tills det lugnar ner sig!