Den här snöröjnings vändan körs pga stormen Alfrida och inte snödjup därför röjs det efter behov och en del infarter bedöms ej behöva röjas!

Alla zoner är nu genomkörda!