Kl 07:00

Nu snöröjs vägarna sedan blir det snabbröjning av infarterna.