Det har kommit lite snö igen och försätter snöa kraftigt så i första hand körs och hålls vägarna farbara tills det lugnar ner sig!

Tyvär har det tagit lite längre tid att komma igång än vanligt pga sjukdom och maskinhaveri idag vår entreprenör beklagar detta.