Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsmöte

Styrelsen i föreningen har beslutat att hålla stämman enligt tidigare traditioner långfredagen den 2 april 2021 klockan 08.00 i hotellets konferenslokal på Vemdalsskalet. Handlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut, budget samt motioner finns tillgänglig på hemsidan.

Se: Årsmöteshandlingar 2021

Naturligtvis följer vi myndigheternas beslut vad gäller Coronaviruset. I anslutning till att den nya pandemilagen började gälla 10 januari trädde också en ny begränsningsförordning i kraft, med striktare regler kring sammankomster mm. Riksförbundets för enskilda vägar rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa, om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Styrelsen beslutar att genomföra årsstämman och tillämpa § 10 enligt den tillfälliga lagen. (2020:198)

Årsmötet genomförs därför via bifogad fullmakt med viljeyttring. Vi behöver få den i retur senast den 29 mars 2021 till Vemdalsskalets vägförening, c/o Vemservice AB, Östgärdesgatan 18 B, 846 71 Vemdalen eller till info@vskvag.se

Det har inte varit helt enkelt att hitta lösningar på det problem som uppstått, men vi lutar oss mot Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer.

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in er e-postadress, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in er e-postadress, ni i mailet skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening