Långfredagen 2 april kl 8:00 är det dags för 2021-års Årsmöte, se kallelsen nedan.

Förutom kallelsen kommer inom kort dagordningen och andra dokument inför mötet att publiceras (även protokollet från mötet kommer här efter).

 

Stämmoprotokoll med bilagor 210402

Debiteringslängd Skalet 2021