Motion Nr 1

Datum: 10/29/2019
Motionsrubrik: Tydligare led-markering för snöskoteråkare
Bakgrund: Vemdalens kyrkby 55:32:
Snöskotrar framförs ff på områdets allmänna och enskilda vägar samt på skidleder på fjället. På Karl den XIs väg finns flera stugor att hyra, och vanligtvis kör dessa gäster skoter direkt från stugan. Detta gäller även det nyare stugområdet som byggs på Karl XIs väg, mot Jaktstugan. Vägen/området saknar tydlig markering gällande skoter, vilket skapar osäkerhet för många som vistas här.
Förslag på åtgärd: Vemdalens kyrkby 55:32:
Vi önskar att vägföreningen prioriterar frågan genom :
att på det sätt som krävs markera skoterled, inom vägföreningens område. Påbjuden skoterled samt markering med Förbudsmärkning är den vedertagna skyltningen Snöskoterrådet rekommenderar.
Konsekvenser: Vemdalens kyrkby 55:32:
Frågan är tidigare väckt men inte åtgärdad. Den utveckling som sker i området aktualiserar återigen en åtgärd, med tanke på den positiva trend vi eftersträvar.
Namn: Johanna
Efternamn: Nyberg

Svar från styrelsen:

Allmän och enskilda väg – det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden.

Naturligtvis kommer denna motion besvaras på årsmötet.

Eftersom vi har stadsbidrag för denna väg är det detta som gäller. Det är alltså inte absolut förbjudet att köra skoter. Det är heller inte förbjudet om fastighetsägarna enas om en led in och ut ur området som man gjort på Ripfjället.

Därför anser vi att detta får lösas inom samfällighetsföreningen för berörda området.