Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2022/2023

Ordinarie ledamöter:

Roy Hansson, Ordförande
Claes Gozzi
Ingegerd Hagelin
Kristina Ed
Markus Norlander

Suppleanter:

Håkan Viklund
Christer Sjödin
Roine Fransson

Revisorer:

Örjan Olsson
Carl Martinsson

Revisors suppleant

Camilla Hamrelius

Valberedning:

Clary Rex, Sammankallande, 070-6376595