Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2022/2023

Ordinarie ledamöter:

Claes Gozzi, Ordförande
Kristina Ed
Ingegerd Hagelin
Roy Hansson
Christer Sjödin

Suppleanter:

Håkan Wiklund
Ola Viklund
Roine Fransson

Revisorer:

Örjan Olsson
Carl Martinsson

Revisors suppleant

Camilla Hamrelius
Rolf Svensk

Valberedning:

Anders Söderberg, Sammankallande, 070-5987120
Daniel Årsjö
Anders Warg