Vemdalsskalets Vägförening

Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Sida 2 av 30

Snöröjningen

Nu snöröjs zon 1 och 3. Zon 2 är färdigröjd.

Snöröjningen

Samtliga vägar är nu snöröjda!

Det har varit varmt sista veckorna så på många infarter och vägar har snön tinat bort och kälen i ytskiktet har tinat vilket medför problemet vid snöröjningen att plogarna skär ner i underlaget och skrapar bort det så vi väntar tills veckan med röjning av infarter då det förhoppningsvis är bättre förutsättningar!

Kallelse till Årsmötet 2019

Kallelsen (m.m) till Årsmötet 2019 hittas på följande sida:

Snöröjningen

Det har kommit lite snö igen och försätter snöa kraftigt så i första hand körs och hålls vägarna farbara tills det lugnar ner sig!

Tyvär har det tagit lite längre tid att komma igång än vanligt pga sjukdom och maskinhaveri idag vår entreprenör beklagar detta.

 

Snöröjningen

Det är varmt och och vägarna är allmänt slaskiga och på vissa ställen svårframkomliga snöröjarna röjer så gott dom kan.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén