Några rader från styrelsen. Vid fjolårets årsstämma blev sammansättningen i vägföreningens styrelsen förändrad, många nya blev invald i styrelsen. Vi har haft ett bra år, arbetet i styrelsen har gått framåt.

Vemdalsskalets vägförening är en av landets största vägföreningar med mer än 1000 fastigheter. Stor focus på vintern är snöröjning och halkbekämpning, vinterväghållarna har gjort ett bra jobb även denna vinter.

I sommar 2022 planeras ny beläggning på G.a Landsvägen. Vägen är nu i uselt skick trots många lagningar, så vi har beslutat att asfaltera om vägen.

Kom ihåg årsstämman som hålls Långfredagen den 15 april kl 08.00 på Vemdalsskaletshögfjällshotell. Inbjudan kommer.

/Styrelsen