Styrelsen informerar maj 2024
Hej alla medlemmar här kommer lite info från styrelsemötet.
Nu har vi haft vårt första styrelsemöte i den nya konstellationen, bra med nya friska krafter som kan avlasta tidigare medlemmar.
Vi konstaterar att vårt vägnät torkade upp väldigt tidigt tack vare att vi nyttjat vår entreprenör till snödikning och bortforsling av snö i väghörn, vi har också köpt hjälp av både väghyvel och grävlastare för dikning och framgrävning av vägtrummor. Väl använda pengar för att undvika att vägbanorna spolas bort.
Redan nu så har vi börjat köra vägarna med väghyvel och vi kommer också att grusa delar av vägnätet som inte blev gjort förra säsongen.
Vi har diskuterat möjligheten att asfaltera nedre delen av Terassvägen vid anslutning mot landsvägen och ned mot återvinningsstationen.
Vi kommer att kontakta några entreprenörer med en offertförfrågan.
Lantmäteriet har kallat till ett informationsmöte på Högfjällshotellet den 28/5, kl. 13.00 ang. Ripfjällets ansökan om att bryta sig ur GA28 och bilda en egen vägförening, styrelsen för GA28 har lämnat sitt med givande till detta utan ekonomiska förbindelser.
Vi har fått en del kritik att plogsnön inte har tryckts undan tillräckligt vilket medför att gårdsytor och parkeringar har blivit begränsade.
Till kommande vinter så vädjar vi om att ni som fastighetsägare funderar var ni vill att snön ska läggas, betänk att där det inte är hårdgjorda ytor så finns det stor risk för plogskador på gräs och naturmark. Stenar och annat som kan orsaka skador på plogar måste märkas ut med plogkäppar.

Frågor gällande vägunderhåll, kontakta vägfode Bo Eriksson ring: 076-066 76 64

Mer information kommer efter nästa styrelsemöte som är planerat i juni.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en fortsatt fin vår/försommar.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————

Styrelsen informerar april 2024
Hej alla medlemmar här kommer lite info efter årsstämman.

Delar av den gamla styrelsen som är kvar/blev omvalda:
Classe Gozzi, orf.
Christer Sjödin, v orf.
Kristina Edh, ledamot (sekreterare)
Ingegärd Hagelin, suppl.
Håkan Wiklund, suppl.
Roine Fransson, suppl.

Nya i styrelsen:
Titti Björk, ledamot
Björn Axelsson, ledamot
Richard Abrahamsson, suppl.
Crister Lind, suppl.

Nya sammansättningen av styrelsen känns bra, nu blir vi fler som kan avlasta varandras uppgifter.

Våren kom i år tvärt med snösmältning, vi har snö dikat och grävt fram trummor för att smältvattnet ska rinna under vägarna i stället för över. Vi har använt väldigt mycket snöröjningstimmar den här vintern, intensivaste vintern på väldigt många år.

Vi kan även konstatera att ytorna för plogsnön inte räcker till på många gårdar och parkeringar, här kan ni som fastighetsägare fundera på placering och anvisning var ni vill att snön ska läggas. På många gårdar och infarter så saknas det även den här vintern plogkäppar, det är inte lätt som maskinförare att se vad som ligger under snön då det i november kom nästan 40cm snö i ett snöfall.

Frågor, kontakta vår vägfode Bo Eriksson ring: 076-066 76 64

Mer information kommer efter nästa styrelsemöte som är planerat i maj.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en fin vår.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

————————————————————-

Styrelsen informerar februari 2024

Hej alla medlemmar

Vi har haft vårt andra styrelsemöte för året

Vilken vinter, full fart på kung Bore, att vara snöröjarentreprenör är verkligen en tuff uppgift.

Nu börjar ytorna för snöupplag väldigt begränsade, temperaturen har även varierat viket gör att snön blir väldigt kompakt och bli svår att flytta vid plogning.

Just nu är det mycket folk och bilar i området och vi har ingen möjlighet att åka runt på alla infarter/gårdar och städa där det stått parkerade bilar vid plogning, vi ber om överseende för detta, det skulle det medföra stora ekonomiska kostnader för föreningen. Som vi skrev i utskicket för januari så kan Alfred (vår snöröjare) mot debitering bära undan snö där det upplevs som problem, kontakta vägfoden så samordnar han med Alfred, Bo Eriksson 076-066 76 64.

Styrelsen jobbar med alla förberedelser inför årsstämman på Vemdalsskalets Högfjällshotell långfredag 29/3, kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar. Styrelsen håller även på att revidera andelstalen om man på sin fastighet byggt till/uppfört ytterligare bostad/bostäder, vi ber er anmäla förändringar så att avgifterna blir rättvisa gentemot alla medlemmar.

Skicka uppgifter till: info@vskvag.se

Beträffande föreningens Facebook sida vill vi återigen meddela att den endast är öppen för information från vägfogde/snöröjaren gällande vägunderhåll samt information från styrelsen.

Mer information efter årsstämman på långfredagen.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar fortsatt fin vinter, njut av fin natur och skidåkning mm.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Styrelsen informerar januari 2024

Hej alla medlemmar och God Fortsättning på 2024

Vi har haft vårt första styrelsemöte för året

Fortsatt snöande så här i början av året, Alfred och hans maskinförare har verkligen haft fullt upp med plogning, isrivning och sandning. En nyhet som Alfred erbjuder är en liten mindre hjullastare med skopa för flytt av snö om någon fastighetsägare själv vill bekosta. Vill man nyttja tjänsten så kontakta vår vägfode så samordnar han med Alfred, Bo Eriksson 076-066 76 64

Styrelsen jobbar just nu med årsavslut för 2023, budget och allt annat som ska ordnas för kommande årsstämma på långfredagen den 29/3

Mer information kommer efter nästa styrelsemöte som är planerat i februari.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar fortsatt fin vinter.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Styrelsen informerar december 2023

Hej alla medlemmar och God Fortsättning

Vi har haft vårt sista styrelsemöte för 2023

Full fart på snöfabriken även den här månaden, vi har använt betydligt mer timmar än beräknat, vilket betyder att kostnaden för snöröjningen (körda timmar) slagigt alla rekord, inte så konstigt med snudd på konstant snöande under hela november/december. Det saknas fortfarande plogkäppar på flera infarter/gårdar samt att grenar som blir snötyngda hänger ner och skadar maskinerna (en trasig backspegel kostar ca 5000kr.), påpekar igen vikten av att åtgärda för att underlätta snöröjningen.

Det har fortsatt varit en del klagomål på plogningen och vi klargör att det inte går att tillgodose allas önskemål, det är respektive maskinförare som gör bedömningen att ploga där det är brant/hinder o dyl. alla infarter och gårdar ser olika ut och varje fastighetsägare får vara beredd på en del egen handskottning. I vårt åtagande i vägföreningen står det tydligt att vi inte kör bort snö med skopa utan bara plogning som gäller, vi vet att problemen med snöupplag blir påtagliga vid den här mängden natursnö och vintern har bara börjat. Varje fastighetsägare/Brf får själv anlita entreprenör för bortforsling av snö.

Vid frågor ang. snöröjningen kontaktar ni vår vägfogde Bo Eriksson 076-066 76 64

Mer information kommer efter nästa styrelsemöte som är planerat i januari.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar ett Gott slut på 2023 och Gott Nytt År.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Styrelsen informerar november 2023

Hej alla medlemmar.

Vi har haft vårt sjätte styrelsemöte

I år fick vår snöröjare Alfred Ardö en riktigt rivstart, det var länge sedan det kom så mycket snö i november, det har inneburit lite klagomål för sen skottning. Vår entreprenör har beställt en ny lastmaskin till den här vintern och den har inte levererats som utlovats, därav har röjningen tagit lite längre tid än planerat. Vi hoppas ni har överseende att det kan ta tid, ambitionen är att allt ska utföras så fort som möjligt.

Det saknas plogkäppar på fler infarter/gårdar samt att grenar som blir snötyngda hänger ner och skadar maskinerna, påpekar igen vikten av att åtgärda för att underlätta snöröjningen.

Har ni synpunkter eller önskemål kontakta vår vägfogde Bo Eriksson 076-066 76 64

Här kommer ett tips som inte har med vår verksamhet att göra: På Facebook finns en grupp som heter Vargenspåret, där kan ni få information om spårning mm. Skidåkning som tilltalar väldigt många då det inte är så kuperat.

Vidare så har undertecknad byggt 2 nya ställen för postlådor, Iggesunds väg och Tjädervägen, lådorna som till största delen är lika (med några undantag) Lådorna kommer att vara monterad senast i början av nästa vecka, posten ser gärna att lådorna är enhetliga för er som eventuellt planerar att ha posten hit. Lådorna är köpta från Bygghemma och namnskyltarna på Skyltmax.

Mer information kommer efter nästa styrelsemöte som är planerat i slutet av december.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en fin första advent och en riktigt God jul.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Styrelsen informerar oktober 2023

Hej alla medlemmar, styrelsen hoppas ni har haft en fin senhöst.
Vi har haft vårt femte styrelsemöte där vi sammanfattat hösten och planerat för kommande vinter.
Fortfarande så saknar vi vägavgifter från ett fåtal medlemmar vilket kostar föreningen tid och administrationskostnader, två av ärendena är skickade till kronofogden.
Vi har nu avslutat sommar/höstunderhållet där vi kan bocka av allt som var planerat och lite till.
I skrivande stund så snöar det intensivt och prognosen lovar med snö, vår snöröjare håller som bäst på att etablera sig här på Skalet och vi vädjar om översände om det dröjer lite med plogningen. Hoppas ni hunnit markera ut hur ni vill ha plogat så vi slipper plogskador.
Vi i styrelsen önskar samtliga medlemmar en fin allahelgona helg oavsett om ni är på Skalet eller någon annanstans, vi som är här få ta fram snöspaden igen.
Mer information kommer efter nästa styrelsemöte i slutet av november.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Styrelsen informerar september 2023

Hej alla medlemmar, styrelsen hoppas ni har haft en fin september.
Vi har haft vårt fjärde styrelsemöte där vi sammanfattat hösten med alla återställningsarbeten efter Hans framfart.
Vår vägfode Bo har lagt ner mycket jobb med att rensa diken och föreningens vägtrummor som även bytts ut där de varit uttjänta.
Vemdalens Åkeri har grusat delar av vårt vägnät och slyröjning av diken har utförts av Vemdals grävaren.
Beträffande nedre delen av Terassvägen så har nu styrelsen skickat in ansökan till Trafikverket om bidrag för asfaltering.
Vi saknar fortfarande betalning gällande vägavgifter från 5st. fastighetsägare som nu är skickade till inkasso samt några slitageavgifter där vi också saknar betalning.
From.15/10 så har vår snöröjare jour och vi påminner om att det är viktigt att markera ut hur ni vill ha plogat, det gäller också trappor, altaner, brunnslock och dyl. som inte går att upptäcka när det snöat.
Vi i styrelsen önskar samtliga medlemmar en skön höst, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i slutet av oktober.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Styrelsen informerar augusti 2023

Hej alla medlemmar, styrelsen hoppas ni har haft en fin sommar som nu börjar lida mot sitt slut.
Vi har haft vårt tredje styrelsemöte där vi sammanfattat sommaren och ”stormen Hans” som orsakade oss en hel del extraarbete.
Vi kan konstatera att vid så mycket ihållande regn är det viktigt att vägföreningens och alla medlemmars vägtrummor (vid infarter) är rensade så att inte vattnet tar en annan väg och skär av våra vägbanor, diken och trummor är nu i dagarna inventerade och kräver en del åtgärder så att de kan fungera som tänkt. Infartstrummor ska ha en diameter av min.300mm.
Det har utförts hyvling och slyröjning, väntar på grusning inom kort, vi sladdar just nu över vårt vägnät där så krävs, Bo kommer också att ombesörja dikesrensning och rensning av trummor som slammat igen.
Vi har haft en dialog med Trafikverket om anslutningen från väg 315 och Terassvägen där det ständigt är potthål och sönderrunnen vägbana, Evert Boije från Trafikverket har varit på plats och delar vår uppfattning att det bör asfalteras en bit upp på infarten, vi kommer att söka bidrag från Trafikverket och jobbar med en lösning på problemet.
Vägföreningen har erhållit bygghandlingar för restaurang Vargen, bygglovet innefattar rivning av befintliga byggnader och lov för uppförande av nya byggnader, styrelsen har idag ingen information om byggstart.
Vi saknar fortfarande betalning gällande vägavgifter från 16st. fastighetsägare (115.000kr) vilka kommer att skickas till inkasso inom kort om betalning uteblir, alla medlemmar är tillsammans vägföreningen och inte styrelsen, detta kostar oss pengar pga. extra administrativa kostnader med utskick/påminnelser mm. pengar som kan användas till annat.
Styrelsen har reviderat välkomstbrevet som skickas till alla nya medlemmar, det finns en del bra info som är värt att påminna om, ni kan läsa i detta utskick på Facebook och på vår hemsida.
Vi i styrelsen önskar samtliga ett skönt slut på sommaren och en lång vacker höst, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i slutet av september.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

Styrelsen informerar juli 2023

Hej alla medlemmar, vi i styrelsen hoppas ni har haft en fin vår/sommar med mycket sol och avkoppling.

Vi har haft vårt andra styrelsemöte där vi sammanfattat våren som gått och planerat sommarunderhållet.

Våren bjöd på mycket sol och torrt väder vilket har bidragit till att hyvling av våra vägar blivit lite försenade, det hade så klart varit möjligt att vattna före hyvling men vi valde att spara den utgiften.

Vår vägfogde Bo har beställt hyvling av Vemdalens Åkeri samt grusning på följande vägsträckor: Övre delen av Karl XI 563m, Falkstigen 90m, Stockåvägen 427m samt Lidstigen 293m.

Bo har även kompletterat med nya skyltar på stickaren längst upp till höger Karl XI Väg P-förbud, Karins Väg och Lindgrens Väg blåa 30 skyltar, skyltar utbytta Slalomvägen vid Hovde, heter nu Hovdeslingan samt ny skylt Fjällsolvägen.

Bo har tagit emot anmälan från 11st. fastighetsägare om plogskador, de flesta handlar om grus som följt med plogen men även lite stenar och gräsytor, här vill styrelsen återigen påminna vikten om att märka ut med snökäppar var och hur man vill ha plogat. Att det följer med grus är oundvikligt framför allt innan det finns tjäle och en packad snöyta.

Vägavgifterna har skickats ut och betalningarna trillar in, här vill styrelsen påminna om vikten att ha rätt kontaktuppgifter anmälda, om ni byter mailadress så glöm inte att uppdatera till vår infomail, då slipper föreningen få kostnader för extra utskick av påminnelser. I skrivande stund är det 49st. medlemmar som fortfarande inte betalt vägavgiften, påminnelser är utskickade och uteblir betalning så blir det inkassoärende.

Vi i styrelsen önskar samtliga medlemmar en fortsatt skön och solig sommar, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i augusti.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

Styrelsen informerar Maj 2023

Hej alla medlemmar,
Vi i styrelsen hoppas ni har haft en fin vinter med mycket skidåkning mm.

Den nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte där vi sammanfattat vintern som gått, som ni säkert vet så kom vintern och snön tillbaka på allvar söndagen den 23/4, det medförde en hel del jobb för vår entreprenör då de redan hade snödikat och förberett för vårfloden.

I dagarna så har vi börjat planera sommarunderhållet, Vemdalens Åkeri kommer att hjälpa oss med hyvling, saltning och grusning där det finns behov.

Vi kommer även att se över behovet av slyröjning och komplettera med hastighetsskyltar och P-förbud vid vändplanen nedanför Varggransstugan.

Alla fakturor gällande vägavgifter har skickats ut, nu var det den mänskliga faktorn som gjorde att momsen inte var specificerad som vi tidigare hade meddelat, vi valde att inte skicka kreditfakturor för att sedan skicka nya igen med momsen specad då det skulle kosta oss tid och pengar.

Vi i styrelsen vill på detta sätt önska samtliga medlemmar en skön och solig sommar, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i juli.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

 

Resumé av Stämman 2023-04-07.

Stämman genomfördes enligt gällande stadgar och regelverk. Det är tråkigt hur en handfull representanter inom föreningen, med tidigare ordförande i spetsen, för andra året i rad försöker att undergräva styrelsens arbete. Det som är tråkigast är att det görs med falsarier och icke verklighetsförankrade uppgifter, ett antal uppdiktade antaganden gällande Vinterväghållningsavtalet som är vare sig sant eller med verkligheten överrenstämande. Att påstå att Vägföreningen förbetalt 1600 tim till entreprenören är ett tydligt bevis på okunskap alt. oförmåga att läsa och förstå det ingångna avtalet.

Vinterväghållningsavtalet är ett aktivt affärsavtal och skall under inga omständigheter offentliggöras, inte minst av respekt för entreprenören, utan även med tanke på vilken skada det kan åsamka föreningen vid framtida upphandlingar.

Original avtalet är undertecknat av företrädare för de parter som regleras i avtalet, det föreligger inget krav gällande bevittning av de ingångna avtalet.

De två sista räkenskapsåren när tidigare ordförande företrädde vägföreningen redovisas tydligt negativa resultat, räkenskapsåret 2019 med ett bokfört resultat av -431 666 kr samt räkenskapsåret 2020 med negativa resultatet -455 966 kr, resultat som föranledde då sittande styrelse att påbörja övervägande om avgiftshöjningar.

Den styrelse som arbetat under styrningen av Roy Hanssons ordförandeskap redovisar ett tydligt positiva resultat båda de år styrelsen verkat för föreningen, räkenskapsåret 2021 med ett bokfört resultat av 1 046 259 kr samt räkenskapsåret 2022 med ett bokfört resultat av 1 050 281 kr. Sittande styrelse har med en ekonomi i balans konstaterat att de avgiftshöjningar som tidigare styrelse aviserat saknar grund och därmed ej behöver verkställas. Ovanstående siffror finns publicerade och att ta del av på föreningens hemsida under rubriken Verksamhet/Årsmöteshandlingar/sedan val av önskat räkenskapsår.

Den positiva ekonomi som arbetats fram i vägföreningen under de två år sittande styrelse verkat, är en god resurs för de åtgärder som senare kommer att presenteras i den 5-års plan för kvalitetshöjande åtgärder som styrelsen tillsammans med vägfogden, är i slutfasen med att arbeta fram, okulära besiktning av hela vägområdet kommer att göras under tiden för vårsmältning och vattenflöden, samt ytterligare en gång när dessa avgörande krafter avtagit och övergått till en lugnare och normal nivå.

Styrelsen.

 

vägförening har yttrat sig angående gc-väg

Styrelsen i Vemdalsskalets vägförening har yttrat sig angående gång- och cykelväg med anledning av ”grannhörande” – ärende,

bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang vid Vargen-området.

Visserligen äger inte föreningen frågan om gång- och cykelväg längre, men då många av våra medlemmar känner det angeläget med anläggandet av GC-väg har vi lämnat yttrandet.

Till

Bergs och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Handläggare

Mikael Lunnehed

Vi har tagit del av nedanstående handling och har erinran med följande yttrande.

Under de senaste dryga tio åren har det från flera håll, samt våra medlemmar, framförts att man borde anlägga en gång- och cykelväg mellan nya landsvägen och fram till Vargens Fjällanläggning. Vi kan inte annat än understryka vikten av denna trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd.

Det har visat sig att det inte ligger inom Vemdalsskalets Vägförenings mandat att åtgärda. Dock har vi utredningsunderlag som vi kan ställa till förfogande.

Eftersom genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och detta medför att flera avvikelser kan prövas ser vi att G/C-väg kan vara ett lämpligt komplement till användningen.

Nybyggnad av hotell och restaurang samt ytterligare flerbostadshus och servicebyggnad kommer att öka mängden gångare längs den mörklagda Gamla landsvägen. Det torde ligga i projektörens och kommunens intresse att allvarliga olyckor förhindras genom anläggandet av en G/C väg.

Med hälsningar från

Vemdalsskalets Vägförening (GA28)

Styrelse

Roy Hansson

Ordförande

 

slutfört beläggningsarbete

Vi har nu slutfört beläggningsarbetet vid Gamla Landsvägen och kan nu äntligen få njuta av en jämn och fin väg. Vi passade även på att utöka entreprenaden och belägga första delen av Karl XI väg eftersom NCC kunde erbjuda oss ett mycket förmånligt pris för den utökade ytan, då de redan var etablerade med all sin utrustning.

NCC kommer även att lägga stödremsa med krossmaterial utanför den längsgående asfaltkanten på båda sidor av vägen. Vi kommer även att se över alla infarter efter den berörda sträckan, och komplettera dessa med grusmaterial efter behov. Under hösten kommer vi även att påbörja röjning av diken och vägslänter efter behov.

Vi vädjar till er alla som trafikerar den fina vägsträckan att tänka på hastigheten, det är lätt till att man gasar lite extra när vägen är fin, men vi vill ju inte ha några onödiga och tråkiga olyckstillbud efter vår nyrenoverade och fina väg.

Den östra delen av Gamla landsvägen kommer att ses över efter behov så snart de pågående ledningsarbetena avslutats och entreprenören är klar med sin slutstädning och återställning efter grävningsarbetena.

Dikning och eventuell komplettering med vägtrummor på utvalda platser inom vägområdet kommer eventuellt att utföras under hösten, allt i mån av tid och möjlighet till inhyrning av maskintjänster.

Styrelsen

Beläggningsarbete

Vemdalsskalets Vägförening G28 har efter utskickat förfrågningsunderlag, gällande beläggningsarbete på del av Gamla landsvägen, från korsningen mot RV 315 och ca 1000 meter mot Vargens Husvagns Camping, fått in ett antal anbud. Efter genomgång och utvärdering av de inkomna anbuden har vi valt att upphandla NCC för att utföra beläggningsarbetet. NCC kunde erbjuda det mest totalekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Arbetet planeras att utföras under V.32, vi får räkna med viss störning i trafikrytmen under tiden som beläggningsarbetet pågår.

Vi kommer snarast att påbörja arbetet med förberedande åtgärder med dikning och kantskärning efter behov.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta vår vägfogde Bo Eriksson 076-0667664

 

 

Tillfällig väg skalet

meddelande från vatten & miljöresurs

Hej!

Blir störningar under vecka 24-26 som det ser ut nu.

Med vänlig hälsning

Jesper Woxlägd
Arbetsledare
010-251 53 37
www.vattenmiljoresurs.se

 

Välkommen som medlem i Vemdalsskalets vägförening.

Föreningen har till uppgift att tillvarata fastighetsägares och verksamma näringsidkares behov av vägar inom området och ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter. Med detta välkomstbrev vill vi berätta lite för dig som ny medlem om vart du kan vända dig i olika frågor som kan uppstå.

Hemsidan

Vägföreningen har en hemsida https://www.vskvag.se/ Där finns information om stadgar, andelstal, föreningsstämmor, väghållning, snöröjning, mm.

Facebook

Vägföreningen har en FB-sida https://www.facebook.com/groups/2443541169305688/permalink/2984404385219361/ Där finns information om aktuella händelser och arbeten. Observera att denna sida inte är till för att komma i kontakt med vägfogde eller styrelse.

Årsstämma

Runt påsk varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till.                              Kallelser, stämmomaterial och protokoll från de senaste stämmorna finns tillgängliga på hemsidan.

Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Alla fastigheter som ansluts får betala en inträdesavgift till förenigen för att börja nyttja vägnätet i området.

Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både bebyggd och obebyggd fastighet, men dessa skiljer sig åt. Fastigheten övergår från obebyggd till bebyggd fastighet i samband med att vägföreningen får information från kommunen över inkomna bygglovsärenden. Det är fastighetsägarens ansvar att informera vägföreningen om det byggs flera av varandra oberoende hus eller lägenheter, om fastigheten används som permanentboende eller om fastigheten inte ska klassas som bebyggd fastighet.

Vägföreningen utför regelbunden inventering vilket också kan utgöra underlag för förändrat andelstal.

 

SNÖRÖJNING

se hemsidan för mer detaljerad information https://www.vskvag.se/praktiska-ting/

Alla bebyggda fastigheter får sin infart snöröjd. Snöröjningen utförs så att två bilar kan parkeras på infarten, under förutsättning att denna är utformad för detta. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattningen att två bilar kan komma in från stugvägen.

Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit viss mängd snö. Snöröjning av infarter sker efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter oftast röjs tidigast dag 2. Vid ihållande snöfall så prioriteras vägarna och infarterna snöröjs med ett drag och finputs/städning sker då när snöfallet upphört.

Snöröjning av infarter ingår inte i föreningens lantmäteriförrättning. Vid stämman 2022 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur snöröjningen av infarter skall fungera i framtiden. Arbetsgruppen redovisar vid stämman 2023.

Snöröjning vid ihållande snöfall

  • Huvudvägar Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa

Infarter skottas i två steg:

  • Grovröjning” av infarter dvs. endast del av infart
  • ”Finputsning” av infarterna

Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog, fyra meter, för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som plogas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.

Föreningen har utplacerade nio sandbehållare, välkommen att hämta sand där för din infart eller brant backe. Korsningen Ströms väg/Nedre Hovdevägen, Korsningen Ströms väg/Susannes väg, Karl XI väg vid första backen, Nils Petters väg, Karins väg – två stycken, Skalsfjällsvägen Ripfjället, Gamla Landsvägen efter Stockåbron/Stockåvallen 350, Vargfjällsvägen 9.

Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.

Parkera aldrig så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.

Byggverksamhet

Vi vill göra er som skall bygga nytt uppmärksamma på att om byggnadsarbeten utförs på er fastighet så gäller följande:

Under byggtiden måste eventuellt byggnadsmaterial, maskiner och avfallscontainrar placeras på egen tomtmark och inte på vägar eller vändplatser. Gäller även sommartid.

Om tyngre transporter ska trafikera föreningens vägar skall kontakt tas med vägfogden för en gemensam besiktning innan byggnadsarbeten/transporter sker samt efter att byggnadsarbeten/transporter skett. Detta är viktigt för att ni inte ska riskera att bli ersättningsskyldiga för eventuellt befintliga vägskador när ert bygge är slutfört.

Om nya anslutningsvägar ska utföras från er fastighet ut till föreningens väg skall vägfogden kontaktas för godkännande av anslutningspunkten. Detta är viktigt för att vi ska kunna snöröja såväl er anslutningsväg och infart som befintliga vägar.

Föreningen tar ut en slitageavgift i samband med byggnation, vilket överensstämmer med rekommendationer från ”Riksförbundet Enskilda Vägar”. Avgiften baseras på byggnationens omfattning och fastighetens nya andelstal. Avgiften bidrar till att täcka det långsiktiga underhållet av våra vägar.

 Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastighetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.

Mer information, du är alltid välkommen att kontakta vägfogden

076–0667664, vagfogde@vskvag.se för råd och information!

Kontakt

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se

Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in era uppgifter, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in uppgifterna, skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Vemdalsskalets vägförening har en ideell styrelse som löpande hanterar arbeten och ärenden. Har ni någon fråga eller har behov av att komma i kontakt med oss så nås vi på info@vskvag.se

Hjärtligt välkomna till vår förening

Hälsar styrelsen genom

ordförande Roy Hansson

och Christer, Claes, Håkan, Ingegerd, Kristina, Marcus, Roine

samt vägfogde Bo Eriksson

 

Några rader från styrelsen. Vid fjolårets årsstämma blev sammansättningen i vägföreningens styrelsen förändrad, många nya blev invald i styrelsen. Vi har haft ett bra år, arbetet i styrelsen har gått framåt.

Vemdalsskalets vägförening är en av landets största vägföreningar med mer än 1000 fastigheter. Stor focus på vintern är snöröjning och halkbekämpning, vinterväghållarna har gjort ett bra jobb även denna vinter.

I sommar 2022 planeras ny beläggning på G.a Landsvägen. Vägen är nu i uselt skick trots många lagningar, så vi har beslutat att asfaltera om vägen.

Kom ihåg årsstämman som hålls Långfredagen den 15 april kl 08.00 på Vemdalsskaletshögfjällshotell. Inbjudan kommer.

/Styrelsen