God morgon alla medlemmar i Vägföreningen.
Datumet är 20/10 och klockan är 08 på morgonen. -2 grader och det är helt vitt på marken efter nattens snöande.
Det dröjer väl ytterligare någon vecka innan det blir svårt att få ner plogkäppar i marken.
I år har vi två nya entreprenörer som sköter plogningen. De kommer liksom tidigare år att använda tre ordinarie traktorer på området. Samma antal som förut men fördelen i år är att de går direkt ut på vårt område utan att ploga för någon annan kund först.
Prioriteringen blir att först skotta alla huvudvägar, innan man går tillbaka för att röja infarter och parkeringar vid våra stugor/fastigheter. Som vanligt växlar de startpunkt så ingen blir först/sist hela tiden.
För att underlätta för våra snöröjare är det viktigt att snökäppar sätts upp och detta på ett sätt som gör det möjligt för dem att skjuta snön framför sig till lämplig yta då traktorerna endast har schaktblad, inte skopa. Snökäppar är också en säkerhet för fastighetsägaren och eventuella virkeshögar mm. som man ej vill ha förstörda. Råder det osäkerhet så kan resultatet bli att man ej får snöröjt som man velat.

Med hopp om en snörik vinter