Vägfogde:
Bo Eriksson, 076-066 76 64, vagfogde@vskvag.se
Hanterar det löpande underhållet på våra vägar.

Ordförande:
Roy Hansson, 070-977 33 30, info@vskvag.se
Hanterar styrelsearbete, exploateringsfrågor mm.

Valberedning:
sammankallande, Anders Söderberg
Göran Ahl
Clary Rex
valberedningen@vskvag.se

Administration:
Vemdalsskalets vägföreningc/o Härjedalen Ekonomi
Fjällvägen 53
846 71 Vemdalen
Vi tar gärna emot framtida fakturor som PDF-fil via e-post till: inbox.lev.1231564@arkivplats.se

 

WebAdmin: webadmin@vskvag.se