Vägfogde:
Bo Eriksson, 076-066 76 64, vagfogde@vskvag.se
Hanterar det löpande underhållet på våra vägar.

Ordförande:
Roy Hansson, 070-977 33 30, info@vskvag.se
Hanterar styrelsearbete, exploateringsfrågor mm.

Valberedning:
sammankallande, Clary Rex, 070-6376595
valberedningen@vskvag.se

Administration:
Gabriella Hemmingsson, 070-2701719, info@vskvag.se
Vemdalsskalets vägförening
c/o Härjedalen Ekonomi
Fjällvägen 53
846 71 Vemdalen

 

WebAdmin: webadmin@vskvag.se