för utskick – andelstal 20-04-21 förrättning Z991422, utdrag sid 1