Kl 06:30

Zon 5 är färdigröjd nu snöröjs zon 4.

Kl 13:30

Samtliga vägar och infarter som går att snöröja, är nu färdigröjda.