Kl 05:00

Nu snöröjs vägarna.

Kl 20:00

Zon 1, 2 och 3 är färdigröjda där det går.

Nu snöröjs zon 5.

Zon 4 kommer snöröjas imorgon.