Det har snöat under dagen och forsätter snöa så nu snöröjs vägarna i första hand!