Vägföreningens vägar är nu halkbekämpade! Men ta det försiktigt i trafiken det är fortfarande mycket besvärligt på riksvägarna runtomkring!