Samtliga vägar är nu snöröjda!

Det har varit varmt sista veckorna så på många infarter och vägar har snön tinat bort och kälen i ytskiktet har tinat vilket medför problemet vid snöröjningen att plogarna skär ner i underlaget och skrapar bort det så vi väntar tills veckan med röjning av infarter då det förhoppningsvis är bättre förutsättningar!