Samtliga vägar och infarter som går att snöröja är nu röjda!