Nu snabbröjs zon 1 och 2,

Vi har fått in extra maskiner så i zon 3 och 4 pågår nu ordinarie snöröjning!