Nu snöröjs zon 2 och 5..

Zon 1 och 3 är färdigröjd.