Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!

Nu röjs zon 5!

Zon 1, 2, 3 och 4 är klar!