Samtliga vägar och infarter är nu snöröjda! Kl 16:00

Nu röjs zon 4!

Zon 3 och 5 är nu röjda! Kl 13:00

Nu snöröjs zon 3 och 5!