Zon 5 är nu snabbröjd, nu snabbröjs zon 2, 3 och 4, i zon 1 pågår nu ordinarie snöröjning!