Det är svårt för snöröjning och sandning när det står bilar parkerade efter vägarna så ställ ert och era gästers fordon på den egna fastighetens parkering.