Datum: 11/01/2023
Motionsrubrik: Arbetsmetoder och bemötande
Bakgrund:
Jag är kritisk mot Vägföreningens arbetsmetoder när det gäller att försöka sätta åt dem som ifrågasätter avgifter i samband med byggnationer mm.
Jag är också kritisk mot nuvarande vägfogdens bemötande av medlemmar. Förslag på åtgärd:

1) Avskeda Bo Eriksson och tillsätta en vägfogde som koncentrerar sig på att hålla sig till sina arbetsuppgifter dvs. serva medlemmarna genom att se till att vägarna hålls i ordning.

Svar från Styrelsen:
Bo Eriksson har styrelsens största förtroende gällande vägnätet, han besitter god lokalkännedom i vårt område, han har bra överblick vad som krävs för både sommar-och vinterunderhåll.

2) Sälja den bil Eriksson åker omkring med.

Svar från Styrelsen:
Eftersom bilen inte tillhör vägföreningen kommer den försäljningen bli omöjlig att genomföra.

3) Förbjuda vägfogde att gå in i ordförandens mejlbox och kommentera mejl.

Svar från Styrelsen:
Vägfogde och ordföranden har täta kontakter, mejl till ordföranden får kommenteras.

4) Förbjuda vägfogde att underteckna mejl med från en Hotmail-adress med titeln: ”ordinarie ledamot Berg och Härjedalens miljö och Byggnämnd”.

Svar från Styrelsen:
Vad vägfogde använder för mejlkonto har styrelsen ingen möjlighet att påverka.

5) Förbjuda vägfogde att skicka mejl mitt i natten om det inte är absolut nödvändigt.

Svar från Styrelsen:
Ett svar på ett skickat mejl är ett tyst sätt att kommunicera på, det är upp till var och en att läsa när man så önskar.
Vänliga hälsningar styrelsen