Budgetförslag 2024
Vemdalsskalets vägförening

Intäkt                                     2024                                          2023
Vägavgifter                      4 500 000 kr                          3 568 304 kr
Årligt statsbidrag*             100 000 kr                                91 424 kr
Anslutningsavgifter             50 000 kr                                417 097 kr
Slitageavgifter                   50 000 kr                                 60 760 kr
Övriga intäkter                        0 kr                                            0 kr
Ränteintäkter                      100 000 kr                                 140 711 kr

Total intäkt                      4 800 000 kr                            4 278 296 kr

 

Utgifter                                 Summa                                 Förgående år
Vägunderhåll vinter*       3 500 000 kr                              3 290 748 kr
Vägunderhåll sommar*      300 000 kr                                    78 897 kr
Vägskyltar                                 10 000 kr                                     9 805 kr
Förbrukningsinventarier       10 000 kr                                         699 kr
Programvaror                          20 000 kr                                     4 222 kr
Försäkring inventarier              1 000 kr                                        522 kr
Ersättning Vägfogde             320 000 kr                                305 070 kr
Resor Vägfogde                         50 000 kr                                  44 849 kr
Kostnader Lantmäteriet          40 000 kr                                  38 050 kr
Kostnader webbsida                   2 000 kr                                       1 367 kr
InkassoavgifterTelefoni           10 000 kr                                      9 401 kr
Pos/Utskickskostnader           60 000 kr                                    54 084 kr
Redovisningtjänster               120 000 kr                                    117 280 kr
Kostnad styrelsemöten            10 000 kr                                      10 928 kr
Bankkostnader                             5 000 kr                                        4 192 kr
Föreningsavgifter                         2 000 kr                                       1 550 kr
Årsstämmokostnader                40 000 kr                                    35 845 kr
Styrelsearvoden                        300 000 kr                                  285 365 kr

Total utgift                              4 800 000 kr                               4 292 874 kr

Beräknat resultat                                     0 kr                                   -14 578 kr