Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda.