Zon 1 är färdigröjd, zon 2 och 4 samt en del av zon5 är kört ett drag per infart!  Kl 18:00..

Imorgon måndag påbörjas färdigröjning av zon 3 och 5!