Zon 1 och 5 är  färdigröjd nu snöröjs zon 2, 3 och 4