Zon 1, 2 och 3 är färdigröjd. Nu snöröjs zon 4 och 5.