Zon 1, 2 (förutom Järvstigen där någon parkerat mitt i vägen och blockerat snöröjninge för alla andra efter gatan), 5 och zon 4 till Lidvägen är snabbröjda (1drag per infart), Zon 3 är färdigröjd samt zon 4 från och med Lidvägen ut till Nya landsvägen.