Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Kategori: Övrigt Sida 1 av 2

Årsmöte 2021

I skrivande stund har vi avverkat vår mycket märkliga stämma i Coronatider. Tack till alla medlemmar, som haft förståelse för att vi, av Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer, genomfört stämman med fullmakter.

Fullmakterna skickades in i ett glädjande stort antal. De tillsammans med styrelse, revisor och valberedning utmynnade i 133 röstberättigade.

En positiv effekt var det stora antal tack och uppmuntrande ord man skickade med, för styrelsens arbete. Det värmer oss, som ger av vår kompetens och fritid.

Även litet tips om skyltning och slyrensning för framtiden var värdefullt att få. Frågor och synpunkter som diskuterades på stämman återfinns i protokollet. Detta kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Drygt 200 medlemmar har hittills skickat in sina e-postadresser och telefonnummer. Det kommer att underlätta utskick och spara pengar. Vi hoppas att fler skickar in till info-adressen.

Den nya styrelsen består av ordförande Roy Hansson, Kristina Ed, Roine Fransson, Claes Gozzi, Ingegerd Hagelin, Marcus Norlander, Göran Söderholm och Håkan Wiklund. Tillsammans med vår vägfogde, snöröjarna och Maritta på Vemservice känner vi oss redo att gripa oss an vår uppgift med stöd av er medlemmar i föreningen.

Valberedningen – Anders Söderberg och Björn Bergman – har lyckats med att finna ledamöter från de fem zonerna. Anders är också den som framöver arbetar med vår hemsida.

Revisorerna Örjan Olsson och Carl Martinsson borgar för att föreningens ekonomi och inte minst verksamhet granskas. En viktig funktion och trygghet även för styrelsen, om vi skulle behöva råd och hjälp.

Nu går vi tillsammans framåt i det nya verksamhetsåret, alla vi 1 562 ägare.

Roy och Ingegerd

Kallelse till Årsmötet 2021

Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsmöte

Styrelsen i föreningen har beslutat att hålla stämman enligt tidigare traditioner långfredagen den 2 april 2021 klockan 08.00 i hotellets konferenslokal på Vemdalsskalet. Handlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut, budget samt motioner finns tillgänglig på hemsidan.

Se: Årsmöteshandlingar 2021

Naturligtvis följer vi myndigheternas beslut vad gäller Coronaviruset. I anslutning till att den nya pandemilagen började gälla 10 januari trädde också en ny begränsningsförordning i kraft, med striktare regler kring sammankomster mm. Riksförbundets för enskilda vägar rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa, om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Styrelsen beslutar att genomföra årsstämman och tillämpa § 10 enligt den tillfälliga lagen. (2020:198)

Årsmötet genomförs därför via bifogad fullmakt med viljeyttring. Vi behöver få den i retur senast den 29 mars 2021 till Vemdalsskalets vägförening, c/o Vemservice AB, Östgärdesgatan 18 B, 846 71 Vemdalen eller till info@vskvag.se

Det har inte varit helt enkelt att hitta lösningar på det problem som uppstått, men vi lutar oss mot Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer.

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in er e-postadress, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in er e-postadress, ni i mailet skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening

Förrättning

Hej alla medlemmar
En del fick ett brev i fredags och andra får det nog idag angående införrättning av det nya området vid Barnbacken.
Lantmäteriet ser inga problem i det eftersom vi inte i gällande förrättning skall röja parkeringar eller tomter. Dvs vi gör fel idag.
Därför är det extra viktigt att så många som möjligt sluter upp på mötet den 12/12 och framför sin åsikt. Tvingas det nya området in så kan det bli slut på skottande av parkeringar och tomter för alla, för att vi helt enkelt inte har kapacitet eller rätt typ av maskiner för att klara av Högåsvillorna. Måste snön dessutom köras bort ifrån dess parkeringar klassas det som miljöfarligt avfall och får ej tippas vart som helst.
Styrelsen äger heller inte frågan som jag har påtalat förut, utan du som medlem måste själv eller via ombud föra talan i frågan.

Facebook

Nu finns vi även på Facebook? sök på Vemdalsskalets Vägförening

Kallelse till Årsmötet 2019

Kallelsen (m.m) till Årsmötet 2019 hittas på följande sida:

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén