Hejsan alla medlemmar!
Då har vi fått snö så det räcker och blir över, och det är väl det som vi vill ha i fjällen? Eller hur?
Det tråkiga med all den snö vi fått är att snöröjningen inte kan vara på alla ställen samtidigt. Jag kan förstå att det skapar en viss irritation när de ej hinner med då just du kommer till din stuga och får vänta.
Tyvärr innebär det också en mängd, inte allt för trevliga samtal, till vår vägfogde som gör det han skall för att hålla maskinerna, som har varit fler än de kontrakterade 2 traktorer + 1 lastbil, igång. Vägfogden, som för övrigt har fått ett nytt telefonnummer, (finns på hemsidan), lägger upp aktuell information på vår nya hemsida som ni som hittat hit gärna få förmedla till övriga.
Vi har en budget som beslutats på årsmötet att försöka hålla oss till och dessutom ett upphandlat kontrakt med Vemdalsåkeriet som gäller även över nästa säsong. Det skall tilläggas att vi redan nu har en person avdelad ur styrelsen som tittar på den kommande upphandlingen.
Vad jag egentligen vill ha sagt är att det inte hjälper att ringa och skälla på våran vägfogde. Du får inte snabbare skottat för det, eftersom våra maskiner kör efter ett bestämt mönster, för att de olika zonerna skall kunna turas om, att vara först ut efter att det snöat.
Vad vi/ni som stugägare kan hjälpa till med är att ha väl utmärkt med käppar och en plats för traktorn att lägga snön på.
Traktorn har ett schaktblad som skjuter snön framför sig och kan därför inte plocka den ”bakåt”. Det är därför också viktigt att man har en rejäl yta, fri ifrån andra föremål, dit traktorn kan ”trycka” snön.
Inför nästa upphandling har vi också funderat på hur mycket var och en skall få skottat egentligen. Räcker det med 2 drag/fastighet och att man sedan när det lugnat sig får beställa tilläggsskottning som man betalar för själv? Vi har också funderat på ett system där man anmäler att man är på väg och dessa tomter prioriteras. Dock har vi ännu inget förslag på hur det skall gå till rent praktiskt. Är det kanske dags för differentierade avgifter om man hyr ut eller inte.. Ja det finns en hel del vi i styrelsen funderar på men som vi inte kan ändra på utan ett årsmötesbeslut….
Jag hoppas att vårat årsmöte på långfredagen blir lika välbesökt som tidigare och att ni hjälper till med nya idéer hur vi skall komma vidare med detta expansiva område och dess skötsel av vägar/snöröjning.
/Peter Sundlöf Ordförande