Motion Nr 1

Datum: 01/27/2021
Motionsrubrik: Skylten Solvargsvägen
Bakgrund: Skylten står så långt från vägen att den är svår att upptäcka.
Förslag på åtgärd: Flytta stolpe närmre vägen alt lyktstolpe

 

Konsekvenser: Svårt att se vart man ska svänga särskilt vintertid, man får helt enkelt åka och vända när man inser att man åkt för långt.
Namn: Emelie
Efternamn: Eklöf

 

Svar från styrelsen

Motionen avslås.

Det är enligt Trafikverket ej tillåtet att flytta vägskylten för Solvargen närmare väg 315.

Vägföreningen ser till att det i samband med sommarunderhållet röjs runt skylten så att det inte är någonting som hindrar sikten.