Nu snabbröjs zon 5, 4, 3 (ett drag per infart) I zon 2 är ordinarie snöröjning igång!