Det blåser och blir drivsnö i vägarna vilket röjs efter behov!

Samtliga zoner är nu röjda!