Nu snöröjs zon 4 och 5..

Zon 1, 2 och 3 är färdigröjd.