Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!

Trevlig helg.