Samtliga vägar är röjda, denna gång börjar snöröjningen i zon 1!

Zon1 röjd! 18:00  Nu röjs zon 2!