Kl 12:00

Det har kommit lite snö igen och forsätter snöa, så länge det håller i sig snöröjs enbart vägarna när så krävs!

Jag är nu ute efter vägarna och rensar bort träd och kvistar som hänger över vägarna och hindrar snöröjningen!

Vill påminna om att på infarter är det erat ansvar att ta bort träd och hinder som är i vägen för snöröjarna annars blir den ej snöröjd!