Samtliga vägar är nu snöröjda!

Nu påbörjas ordinarie snöröjning i zon 1, 2 och 5