Det har kommit lite snö och nu snöröjs endast vägarna!