Vi kör snabbröjning (1 drag per infart) av infarterna nu!