Sundsvall 171016

Hejsan alla medlemmar!

Nu har det gått en sommar och lite till sedan årsmötet. En ny vinter står utanför dörren. Hoppas nu på mycket snö.

Sommaren som gått har ägnats till underhåll av våra vägar. Då underhållet varit lite eftersatt ett tag så har vi, och framförallt våran vägfogde, fått ligga i lite extra. Budgeten höll inte riktigt, men vi ansåg det som viktigt att hålla våra vägar i bra skick, så vi har överskridit lite.

Vi har också genomfört en inventering av stugor, bostadsrätter, tomter och husvagnsparkeringen vad beträffar andelar i Vägföreningen. Enligt ett Lantmäteribeslut ifrån 2000-04-21 så skall det debiteras enligt följande:

Fastighet. Andelar

  • Fritidsfastighet med en lägenhet: 1 andel
  • Fritidsfastighet med flera av varandra oberoende hus eller lägenheter: 1 andel + 0,5 andel/tillkommande lgh/hus
  • Permanentboende: 2 andelar
  • Obebyggd tomt: 0,2 andelar
  • Lägenhetshotell/Personalbostäder. 0,2 andelar/rum
  • Bostadsrättsförening/andelshus: 0,5 andel/lägenhet

Vi kommer att informera och skicka ut reviderad taxa i vissa fall till våren. Om du vet med dig att du ej betalar enligt ovanstående, så hör gärna av dig till kansliet.

Tel: 0684-30425 Email: info@vskvag.se

Det är nu stort pådrag hos fiberleverantörer i området att få knyta kunder. Vi är naturligtvis måna om att det skall gå så smidigt som möjligt för dessa leverantörer, och framförallt fastighetsägare.

Dock kommer vi i styrelsen diskutera hur vi skall gå till väga om flera operatörer vill gräva inom samma område. Vi vill inte äventyra framtida underhåll pga kablar i och kring vägbanan.

Till sist: Kom ihåg att sätta upp käppar inför snöskottningen.

 

Med vänliga hälsningar

Peter Sundlöf
Ordförande Vägföreningen