Från Strömfjällsdalen, Vargen och Vesselstigen mot riksvägen