Från Framstugvallen, Röjvallen och Fjällgården efter gamla landsvägen fram till riksvägen