Vägfogde:
Bo Eriksson, 076-066 76 64, vagfogde@vskvag.se
Hanterar det löpande underhållet på våra vägar.

Ordförande:
Roy Hansson, 070-977 33 30, info@vskvag.se
Hanterar styrelsearbete, exploateringsfrågor mm.

Administration:
Maritta Stensson,  0684-30425, info@vskvag.se
Hanterar administration, fakturering, avgifter mm

Vemdalsskalets Vägförening
Östgärdegatan 18B
84092 Vemdalen

Valberedning:
sammankallande, Anders Söderberg
Björn Bergman

 

WebAdmin: webadmin@vskvag.se