Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Kategori: Ordförande Sida 2 av 4

Kontakter

Hej alla medlemmar
Vår vägfogde har sagt upp sig plötsligt av personliga skäl och det har ställt till det med kontaktnätet mot Vägföreningen. Vi har dock en nygammal vägfogde som förhoppningsvis får tillgång till telefonen idag. (Jag jobbar och befinner mig i USA)
Jag har dock uppfattat att alla inte fått skottat som de är vana vid. Jag uppmanade på hemsidan redan i oktober vikten av att staka ut hur man ville ha skottat eftersom vi har nya entreprenörer.
Det är både för deras och er skull det skall vara utstakat så att det slipper bli skador.
Om ni nu är missnöjda ber jag er att staka ut hur ni vill ha det så de kan göra annorlunda efter nästa snöfall. Tänk på att det måste finnas en yta dit snön kan skjutas.
Trevlig helg??
P.S följ Facebooksidan för info D.S

Förrättningsmöte

Hejsan alla medlemmar
Lantmätare Malin Persson ringde mig för en liten stund sedan och meddelade att ”de nya exploatörerna” drar tillbaka sitt ärende angående ombildande av GA28, vår vägförening och istället yrkar på en utfartsrätt.
Det innebär att mötet på torsdag är inställt.
Jag tackar för allt engagemang och återkommer med mer info senare.

Brev till Lantmätare

Hej igen alla medlemmar och tack för allt engagemang.
Det har nu gått några veckor sedan brevet angående förrättning damp ner i postlådan.
Sedan dess har jag fått ett flertal mail och telefonsamtal.
Hittills har inget av alla dessa mail och telefonsamtal varit positiv till en utökning av Vägföreningens område.
Efter att nu ha sammanställt inkomna åsikter, så har detta mail som alla i styrelsen står bakom, skickats till förrättningslantmätaren Malin Persson.

Hejsan Malin
Många medlemmar i Vägföreningen undrar ifall det blir dyrare med det nya området.
Vi har tittat på det och som läget är idag så kommer vi att behöva ytterligare en traktor för att hinna med snöröjningen.
Idag har vi 3 st traktorer till en jourkostnad av 180.000sek/traktor och år. Ytterligare en traktor skulle innebära att jourkostnaderna per fastighet ökar. Området förstoras med <10% medan jourkostnaderna höjs med 1/3.
En annan viktig aspekt är att SkiStar avser att lämna vägföreningen på sikt, och att Trafikverket har talat om en ny utfartslösning.
Detta skulle innebära att det nya områdets infart hamnar på SkiStars anläggning och vägföreningen därför inte längre blir väghållare.
Med tanke på ovanstående plus, det faktum att ingen utav alla de medlemmar som hört av sig är positiv, till en utökning av vägföreningen, så kommer vi i styrelsen följa medlemmarnas önskan och förorda en §50a förrättning.

Nya entreprenörer

Hej igen alla medlemmar
Många av er har i dagarna fått ett brev ifrån Vemdalens Åkeri och Vemdalsgrävarn där de tackar för sig.
Kommer det inte bli någon skottning i år? Jovisst vi har nya entreprenörer som fixar det.

Anledningen att vi bytt entreprenör beror på att vi fått entreprenörer som till skillnad ifrån de förra börjar med att skotta vårat område utan att starta hos en annan uppdragsgivare. Detta trots att vi betalat ut jourersättning för att få skottat tidigt på morgonen.
När vi protesterade menade man att det var en gammal överenskommelse där man hade rätt att göra så.
Vidare har vi blivit lovade hjälp med sommarunderhåll av Vemdalens åkeri under flera somrar som man helt sonika struntat i. Detta har det också informerats om på årsmöten under åren.
När vi därför nu fick chansen att göra en ny upphandling så har vi fått nya entreprenörer som kommer ut på vårat vägnät 3-4 timmar tidigare på morgonen, precis som vi önskar.
Att förra årets entreprenörer dessutom bara lade in ett anbud på zon 1 och dessutom ställde villkor som vi inte tyckte var hållbara, blev valet helt enkelt att uppdraget gavs till de två företag som nu har kontrakt på 3 år med option på förlängning.
Förutom detta så har en av entreprenörerna visat stort intresse för sommarunderhållet, som är viktigt för att standarden på våra vägar skall bibehållas, och statsbidragen kunna betalas ut.
Jag förstår att det en del oroar sig. Men ge dessa nya ambitiösa företagare en chans att visa vad de går för. Hjälp dem också med att staka ut era uppfarter och visa var ni vill ha snön.

P.S Några har anmält plogskador ifrån förra vintern. Det är entreprenören som är ansvarig för detta via sin försäkring. Därför får man vända sig till dem. Plogskador kan oftast undvikas om man tydligt markerar sin röjningsyta. Skadorna bör påvisas så snart efter snösmältningen som möjligt.D.S

Förrättning

Hej igen alla medlemmar i Vägföreningen.
Alla skall nu i dagarna fått ett brev ifrån Lantmätare Malin Persson. Vad det hela gäller, så är det om vägföreningen skall fortsätta växa med det nyexploaterade området vid barnbacken.
Ansvaret för ja eller nej i frågan ligger inte på styrelsen utan på er medlemmar. Jag som Ordförande i föreningen får i denna fråga bara företräda mig själv och ingen annan om jag inte har fullmakt. Det är därför som samtliga medlemmar blivit kallade.
Idag är det ca 980 fastigheter som ingår. Ökningen blir ca 10% om dessa båda områdena kommer med. Engagerar man sig inte blir det Lantmäteriet som beslutar utan någon chans att överklaga. Jag ställde frågan på förra årsmötet, hur stora skall vi bli?
Delar av styrelsen är idag kritiska till en del av området som ej går att snöröja utan att forsla bort snön. Detta har vi idag varken resurser eller ekonomi att utföra.
Alternativet att inte bli med i Vägföreningen är en §50a förrättning som innebär att man själva bildar en förening och får betala en avgift för att köra ut ifrån stora parkeringen vid slalombacken till väg 315.
Flera har ringt och mailat mig, så har du frågor, gör jag vad jag kan och i mån av tid, allt för att besvara dem.
/Peter Sundlöf Ordf.

Sida 2 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén