Vemdalsskalets Vägförening

Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Författare: Peter Sundlöf Sida 2 av 4

Förrättningsmöte

Hejsan alla medlemmar
Lantmätare Malin Persson ringde mig för en liten stund sedan och meddelade att ”de nya exploatörerna” drar tillbaka sitt ärende angående ombildande av GA28, vår vägförening och istället yrkar på en utfartsrätt.
Det innebär att mötet på torsdag är inställt.
Jag tackar för allt engagemang och återkommer med mer info senare.

Förrättning

Hej alla medlemmar
En del fick ett brev i fredags och andra får det nog idag angående införrättning av det nya området vid Barnbacken.
Lantmäteriet ser inga problem i det eftersom vi inte i gällande förrättning skall röja parkeringar eller tomter. Dvs vi gör fel idag.
Därför är det extra viktigt att så många som möjligt sluter upp på mötet den 12/12 och framför sin åsikt. Tvingas det nya området in så kan det bli slut på skottande av parkeringar och tomter för alla, för att vi helt enkelt inte har kapacitet eller rätt typ av maskiner för att klara av Högåsvillorna. Måste snön dessutom köras bort ifrån dess parkeringar klassas det som miljöfarligt avfall och får ej tippas vart som helst.
Styrelsen äger heller inte frågan som jag har påtalat förut, utan du som medlem måste själv eller via ombud föra talan i frågan.

Facebook

Nu finns vi även på Facebook😀 sök på Vemdalsskalets Vägförening

Brev till Lantmätare

Hej igen alla medlemmar och tack för allt engagemang.
Det har nu gått några veckor sedan brevet angående förrättning damp ner i postlådan.
Sedan dess har jag fått ett flertal mail och telefonsamtal.
Hittills har inget av alla dessa mail och telefonsamtal varit positiv till en utökning av Vägföreningens område.
Efter att nu ha sammanställt inkomna åsikter, så har detta mail som alla i styrelsen står bakom, skickats till förrättningslantmätaren Malin Persson.

Hejsan Malin
Många medlemmar i Vägföreningen undrar ifall det blir dyrare med det nya området.
Vi har tittat på det och som läget är idag så kommer vi att behöva ytterligare en traktor för att hinna med snöröjningen.
Idag har vi 3 st traktorer till en jourkostnad av 180.000sek/traktor och år. Ytterligare en traktor skulle innebära att jourkostnaderna per fastighet ökar. Området förstoras med <10% medan jourkostnaderna höjs med 1/3.
En annan viktig aspekt är att SkiStar avser att lämna vägföreningen på sikt, och att Trafikverket har talat om en ny utfartslösning.
Detta skulle innebära att det nya områdets infart hamnar på SkiStars anläggning och vägföreningen därför inte längre blir väghållare.
Med tanke på ovanstående plus, det faktum att ingen utav alla de medlemmar som hört av sig är positiv, till en utökning av vägföreningen, så kommer vi i styrelsen följa medlemmarnas önskan och förorda en §50a förrättning.

Nya entreprenörer

Hej igen alla medlemmar
Många av er har i dagarna fått ett brev ifrån Vemdalens Åkeri och Vemdalsgrävarn där de tackar för sig.
Kommer det inte bli någon skottning i år? Jovisst vi har nya entreprenörer som fixar det.

Anledningen att vi bytt entreprenör beror på att vi fått entreprenörer som till skillnad ifrån de förra börjar med att skotta vårat område utan att starta hos en annan uppdragsgivare. Detta trots att vi betalat ut jourersättning för att få skottat tidigt på morgonen.
När vi protesterade menade man att det var en gammal överenskommelse där man hade rätt att göra så.
Vidare har vi blivit lovade hjälp med sommarunderhåll av Vemdalens åkeri under flera somrar som man helt sonika struntat i. Detta har det också informerats om på årsmöten under åren.
När vi därför nu fick chansen att göra en ny upphandling så har vi fått nya entreprenörer som kommer ut på vårat vägnät 3-4 timmar tidigare på morgonen, precis som vi önskar.
Att förra årets entreprenörer dessutom bara lade in ett anbud på zon 1 och dessutom ställde villkor som vi inte tyckte var hållbara, blev valet helt enkelt att uppdraget gavs till de två företag som nu har kontrakt på 3 år med option på förlängning.
Förutom detta så har en av entreprenörerna visat stort intresse för sommarunderhållet, som är viktigt för att standarden på våra vägar skall bibehållas, och statsbidragen kunna betalas ut.
Jag förstår att det en del oroar sig. Men ge dessa nya ambitiösa företagare en chans att visa vad de går för. Hjälp dem också med att staka ut era uppfarter och visa var ni vill ha snön.

P.S Några har anmält plogskador ifrån förra vintern. Det är entreprenören som är ansvarig för detta via sin försäkring. Därför får man vända sig till dem. Plogskador kan oftast undvikas om man tydligt markerar sin röjningsyta. Skadorna bör påvisas så snart efter snösmältningen som möjligt.D.S

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén