Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Författare: Peter Sundlöf Sida 2 av 4

Kontakter

Hej alla medlemmar
Vår vägfogde har sagt upp sig plötsligt av personliga skäl och det har ställt till det med kontaktnätet mot Vägföreningen. Vi har dock en nygammal vägfogde som förhoppningsvis får tillgång till telefonen idag. (Jag jobbar och befinner mig i USA)
Jag har dock uppfattat att alla inte fått skottat som de är vana vid. Jag uppmanade på hemsidan redan i oktober vikten av att staka ut hur man ville ha skottat eftersom vi har nya entreprenörer.
Det är både för deras och er skull det skall vara utstakat så att det slipper bli skador.
Om ni nu är missnöjda ber jag er att staka ut hur ni vill ha det så de kan göra annorlunda efter nästa snöfall. Tänk på att det måste finnas en yta dit snön kan skjutas.
Trevlig helg??
P.S följ Facebooksidan för info D.S

Förrättningsmöte

Hejsan alla medlemmar
Lantmätare Malin Persson ringde mig för en liten stund sedan och meddelade att ”de nya exploatörerna” drar tillbaka sitt ärende angående ombildande av GA28, vår vägförening och istället yrkar på en utfartsrätt.
Det innebär att mötet på torsdag är inställt.
Jag tackar för allt engagemang och återkommer med mer info senare.

Förrättning

Hej alla medlemmar
En del fick ett brev i fredags och andra får det nog idag angående införrättning av det nya området vid Barnbacken.
Lantmäteriet ser inga problem i det eftersom vi inte i gällande förrättning skall röja parkeringar eller tomter. Dvs vi gör fel idag.
Därför är det extra viktigt att så många som möjligt sluter upp på mötet den 12/12 och framför sin åsikt. Tvingas det nya området in så kan det bli slut på skottande av parkeringar och tomter för alla, för att vi helt enkelt inte har kapacitet eller rätt typ av maskiner för att klara av Högåsvillorna. Måste snön dessutom köras bort ifrån dess parkeringar klassas det som miljöfarligt avfall och får ej tippas vart som helst.
Styrelsen äger heller inte frågan som jag har påtalat förut, utan du som medlem måste själv eller via ombud föra talan i frågan.

Facebook

Nu finns vi även på Facebook? sök på Vemdalsskalets Vägförening

Brev till Lantmätare

Hej igen alla medlemmar och tack för allt engagemang.
Det har nu gått några veckor sedan brevet angående förrättning damp ner i postlådan.
Sedan dess har jag fått ett flertal mail och telefonsamtal.
Hittills har inget av alla dessa mail och telefonsamtal varit positiv till en utökning av Vägföreningens område.
Efter att nu ha sammanställt inkomna åsikter, så har detta mail som alla i styrelsen står bakom, skickats till förrättningslantmätaren Malin Persson.

Hejsan Malin
Många medlemmar i Vägföreningen undrar ifall det blir dyrare med det nya området.
Vi har tittat på det och som läget är idag så kommer vi att behöva ytterligare en traktor för att hinna med snöröjningen.
Idag har vi 3 st traktorer till en jourkostnad av 180.000sek/traktor och år. Ytterligare en traktor skulle innebära att jourkostnaderna per fastighet ökar. Området förstoras med <10% medan jourkostnaderna höjs med 1/3.
En annan viktig aspekt är att SkiStar avser att lämna vägföreningen på sikt, och att Trafikverket har talat om en ny utfartslösning.
Detta skulle innebära att det nya områdets infart hamnar på SkiStars anläggning och vägföreningen därför inte längre blir väghållare.
Med tanke på ovanstående plus, det faktum att ingen utav alla de medlemmar som hört av sig är positiv, till en utökning av vägföreningen, så kommer vi i styrelsen följa medlemmarnas önskan och förorda en §50a förrättning.

Sida 2 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén